Stichting Verbindend Vervoer
De menselijke maat in zorg gerelateerd vervoer!

Nieuws


Terug naar overzicht

24-02-2019

ParelcaBs krijgen een thuishaven bij Rabobank Hart van Brabant

ParelcaBs krijgen een thuishaven bij Rabobank Hart van Brabant
Vanaf 2 januari van dit jaar rijden twee ParelcaBs rond in Oisterwijk om mobiliteit te bieden aan mensen die niet meer in staat zijn met het openbaar vervoer te reizen. Door dit vervoer kunnen zij aan de samenleving blijven deelnemen, zelfredzaam zijn en eenzaamheid voorkomen. Het zijn bijzondere auto’s, elektrisch aangedreven en ter beschikking gesteld door het taxibedrijf Korthout uit Tilburg. Deze elektrische auto’s worden bestuurd door vrijwilligers uit Oisterwijk en Moergestel.
Om deze auto’s rijklaar te krijgen moest in de laatste maanden van het vorig jaar veel gebeuren. Een van de problemen dat opgelost moest worden was het kunnen stallen en opladen van de auto’s. Dat laatste bleek niet zo eenvoudig, want zoveel laadpalen zijn er nog niet in Oisterwijk. In het overleg met de gemeente bleek al gauw dat een oplossing voor de langere termijn niet direct geboden kon worden. Wel stemde de gemeente in met het gebruik van de laadpaal bij het zwembad. Het is een laadpaal met twee aansluitingen, die echter niet exclusief aan de ParelcaBs toegewezen konden worden omdat deze laadpaal ook door inwoners van Oisterwijk gebruikt wordt. Echter, het zou een tijdelijke oplossing zijn omdat het zwembad aan het eind van het jaar zal worden afgebroken en het terrein dan een nieuwe bestemming krijgt. Het bezwaar dat de Stichting Verbindend Vervoer tegen deze (tijdelijke) oplossing had was dat beide ParelcaBs in de openbare ruimte staan en daardoor kwetsbaar zijn. Kortom, een verdere zoektocht was nodig.
De Stichting Verbindend Vervoer heeft zich tot Rabobank Hart van Brabant gewend met de vraag of zij beide ParelcaBs voor een tijdelijke duur in de garage onder het bankgebouw zouden mogen stallen en gebruik zouden mogen maken van de oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s die daar aanwezig zijn. Daarmee zou de eis van veilig stallen en kunnen opladen vervuld kunnen worden. Het bestuur van de Stichting kent Rabobank Hart van Brabant als een instelling die zich sociaal- maatschappelijk midden in de samenleving plaatst en bereid is naar vermogen initiatieven op dit terrein te faciliteren. Het bleek dat wij niet voor niets hebben aangeklopt bij Rabobank Hart van Brabant. In het overleg met Rabobank werd duidelijk dat zij bereid was dit inwonersinitiatief te faciliteren door de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de aanwezige voorzieningen. De stichting gaat een overeenkomst aan voor een tot twee jaar, ingaande 4 maart aanstaande. Omdat de ontwikkelingen rond elektrische auto’s snel gaan en met name de fysieke infrastructuur daaromheen mee verandert, kan er over twee jaar een andere situatie ontstaan. Dan zal de stichting samen met de gemeente Oisterwijk en Rabobank kijken wat dan de beste oplossing is.
De Stichting Verbindend Vervoer is reuze blij met dit genereuze gebaar van Rabobank Hart van Brabant en met de wijze waarop zij zich steeds weer maatschappelijk betrokken toont.

 ParelcaBs krijgen een thuishaven bij de Rabobank Hart van Brabant.docx


Terug naar overzicht