Stichting Verbindend Vervoer
De menselijke maat in zorg gerelateerd vervoer!

Nieuws


Terug naar overzicht

21-12-2018

De ParelcaBs gaan rijden

Op 2 januari 2019 gaan we van start met de parelcaBs. ParelcaBs zijn elektrische taxi’s die, bemand door vrijwilligers, inwoners van de gemeente Oisterwijk met een indicering zullen gaan vervoeren. Het heeft de nodige tijd en veel overleg gekost om zo ver te komen. Na het jammer genoeg moeten beëindigen van de relatie met het taxibedrijf van Nunen hebben we gezocht naar het voortzetten van het vervoersconcept dat was ontwikkeld en succesvol was. Het taxibedrijf Korthout uit Tilburg bood de helpende hand door twee elektrische auto’s beschikbaar te gaan stellen en deze te laten besturen door vrijwilligers uit Oisterwijk en Moergestel. Organisatorisch en logistiek moest het nodige geregeld worden om een start mogelijk te maken. Bert Korthout heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Vrijwiligers moesten gezocht worden, een planningssysteem en communicatiemedium moest worden opgezet, de zich aangeboden chauffeurs moesten getraind worden, in overleg met de gemeente moesten parkeerplaatsen worden gevonden om de ParelcaBs te kunnen opladen, de gebruikers van deze ParelcaBs moesten worden geïnformeerd, maar tegelijk moesten zij zo weinig mogelijk hinder ondervinden van deze overgang van de vertrouwde Pareltaxi naar de ParelcaBs. Verschillende mensen hebben zich hiervoor naar hart en ziel ingezet en nu zijn we zo ver. Hans Ausma heeft op verzoek van het bestuur de coördinatie van dit hele proces op zich genomen en hij zal dit blijven behartigen.
Als we een paar maanden aan de slag zijn zullen we laten weten hoe dit concept van de ParelcaBs functioneert.Terug naar overzicht