Stichting Verbindend Vervoer Oisterwijk
De menselijke maat in zorg gerelateerd vervoer!

Welkom op de website van Stichting Verbindend Vervoer Oisterwijk

Stichting Verbindend Vervoer (SVVO) is opgericht om een belangrijke bijdrage te leveren aan het mobiliteitsprobleem, dat met name kwetsbare ouderen in Oisterwijk in toenemende mate ervaren. Met dit vervoer bieden we hen de kans deel te blijven nemen aan de samenleving en eenzaamheid te voorkomen.

Bij dit vervoersconcept is er sprake van een uniek en innovatief concept, omdat hier sprake is van een nauwe samenwerking tussen vrijwilligers- en professioneel vervoer (Korthout taxibedrijf) . Beide werken niet alleen samen, maar zij vullen elkaar aan. Hierdoor is maatwerk mogelijk, afgestemd op de behoefte van de gebruiker.


Dit vervoersconcept kent twee varianten. Kwetsbare inwoners van Oisterwijk die een bepaalde vervoersbehoefte hebben worden door chauffeurs gereden, die bereid zijn met hun eigen auto inwoners naar een vooraf opgegeven bestemming  te brengen ( Wij-vervoer). Daarnaast kunnen kwetsbare inwoners, die wmo-geindiceerd zijn binnen Oisterwijk vervoerd worden met zogenaamde ParelCaBs. Dit zijn elektrische auto's die door het taxibedrijf Korthout uit Tilburg beschikbaar zijn gesteld en die door vrijwillige chauffeurs worden gereden. Daardoor is er een nauw en hecht samenwerkingsverband ontstaan tussen het taxibedrijf Korthout en de stichting.
Door deze beide vormen van vervoer is de stichting in staat om zorg gerelateerd te bieden aan kwetsbare inwoners van Oisterwijk. Dit vervoer is op de behoefte van de gebruiker gericht en kan op maat kan worden geleverd.