Stichting Verbindend Vervoer
De menselijke maat in zorg gerelateerd vervoer!

Waarom Stichting Verbindend Vervoer?

Inwoners van Oisterwijk zijn steeds meer aangewezen op eigen kracht en op hun persoonlijk netwerk, om hun welbevinden te kunnen handhaven of verbeteren. Zelfredzaamheid is een veelgebruikte uitdrukking om dit te kunnen bereiken. Gemeenten hanteren het principe van zelfredzaamheid als onderdeel van hun beleid. Echter, voor de betrokken inwoner is dit niet altijd zo  vanzelfsprekend en de gevolgen zijn soms groot. Het is voor hen vaak niet eenvoudig zich vrij en zelfstandig te verplaatsen. Eenzaamheid ligt dan op de loer. 

Het bieden van de gewenste mobiliteit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verzachten van de eenzaamheid. Zonder vervoersmogelijkheden wordt de wereld van kwetsbare inwoners klein en is het eigen huis de grens van het contact met anderen. 

Strategische Visie en Missie

De SVV heeft haar strategische visie en missie vastgelegd in een document. In dit document zijn niet alleen de doelstellingen van de SVV opgenomen, maar zijn ook de waarden beschreven die richting geven aan de activiteiten van de SVV. 

Visie

De Stichting Verbindend Vervoer richt zich op:

  • de kwaliteit en diversiteit van het zorg gerelateerde vervoer
  • het op maat leveren van onze dienst
  • het bieden van vriendelijke en betrouwbare service
  • het garanderen van de dienstverlening

Daarmee wil zij inwoners van de gemeente Oisterwijk met elkaar verbinden en hen de kans geven deel te blijven uitmaken van de samenleving.

Missie

Mobiliteit vormt de verbinding tussen mensen.

Platform Verbindend Vervoer

De SVV wil op termijn uitgroeien naar een platform voor alle mensen in Oisterwijk die mobiliteitsproblemen ervaren. Dit platform is een nauwe samenwerking met alle inwonersinitiatieven, verenigingen en organisaties in Oisterwijk die zich inzetten voor het welbevinden van inwoners. Door deze samenwerking kunnen zij hun leden die mobiliteitsproblemen ervaren de gelegenheid bieden hun eigen vervoer te regelen.