Stichting Verbindend Vervoer
De menselijke maat in zorg gerelateerd vervoer!

Wat doen we?

Afhankelijk van de situatie wordt Wij-Vervoer Oisterwijk (WVO) of de door het taxibedrijf Korthout ter beschikking gestelde ParelcaBs ingezet.

Wij-Vervoer Oisterwijk (VVO)

Vrijwillige chauffeurs met een sterk ontwikkeld maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel vervoeren met eigen auto inwoners naar de hun bestemming.

Zij willen graag hun steentje bijdragen aan de oplossing van het mobiliteitsprobleem van plaatsgenoten. Voor mensen die erg veel ondersteuning behoeven is er het speciale Buddy-vervoer, waarmee kwetsbare inwoners naar een vaste bestemming (GerardHorvers Huis/De Inloop) worden gebracht en weer worden opgehaald.

ParelcaBs


ParelcaBs is de vervoerstak binnen de Stichting Verbindend Vervoer (SVV) voor inwoners met een indicering (regiodeeltaxipas) 

De ParelcaBs die door vrijwilligers worden bestuurd zijn voor hen beschikbaar. Door de stichting omschreven doelgroepen worden exact op tijd en zonder omrijden naar de gewenste bestemming gebracht.

Gebruikers komen hierdoor ontspannen bij huisarts, tandarts en/of dagopvang. Ook een bezoek aan een gewenste supermarkt is mogelijk. De stichting heeft hiervoor een exclusief contract gesloten met het in Tilburg gevestigde bedrijf Bert Korthout.

Binnen Oisterwijk en de overige deelgemeentes zoals Moergestel, Haarenen Heukelom betreft een ritaltijd 1 zone d.w.z. €1,50 eigen bijdrage. Naar en van een bestemming in een van de deelgemeentes betrefteen rit altijd 2 zones d.w.z. € 3,00 eigen bijdrage.

Wij-Vervoer Oisterwijk (WVO)

 ParelcaBs

Doelgroepen:
  • Inwoners met mobiliteitsproblemen, die niet geïndiceerd zijn, kunnen gebruik maken van het vrijwilligersvervoer van en naar het GerardHorvershuis/D'n Inloop.
Doelgroepen (met indicering):
  • Voor inwoners met een pasje van de Regiodeeltaxi;
  • Naar  de eerstelijnszorg  is er het just-in-time vervoer;
  • Ook een gewenste supermarkt of andere bestemming behoren tot de mogelijkheden.

Eigen bijdrage € 1,30. 

Eigen bijdrage € 1.50 (één zone )
Te betalen contant aan de chauffeur.