Stichting Verbindend Vervoer
De menselijke maat in zorg gerelateerd vervoer!

Wat doen we?

Afhankelijk van de situatie wordt Wij-Vervoer Oisterwijk (WVO) of de door het taxibedrijf Korthout ter beschikking gestelde ParelcaBs ingezet.

Wij-Vervoer Oisterwijk (VVO)

Vrijwillige chauffeurs met een sterk ontwikkeld maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel vervoeren met eigen auto inwoners naar de gewenste bestemming.

Zij willen graag hun steentje bijdragen aan de oplossing van het mobiliteitsprobleem van plaatsgenoten. Voor mensen die erg veel ondersteuning behoeven is er het speciale Buddy-vervoer, waarmee kwetsbare inwoners naar een vaste bestemming worden gebracht en weer worden opgehaald. Daarnaast worden inwoners met een mobiliteitsprobleem door het WVO naar vooraf afgesproken bestemmingen binnen Oisterwijk gebracht. Ritten dienen minimaal een dag vooraf gemeld te worden bij de planning en coördinatie van het WVO.

ParelcaBs


ParelcaBs is de vervoerstak binnen de Stichting Verbindend Vervoer (SVV) voor inwoners met een indicering (regiodeeltaxipas) 

De ParelcaBs die door vrijwilligers worden bestuurd zijn voor hen beschikbaar. Door de stichting omschreven doelgroepen worden exact op tijd en zonder omrijden naar de gewenste bestemming gebracht.

Gebruikers komen hierdoor ontspannen bij huisarts, tandarts en/of dagopvang. Ook een bezoek aan een gewenste supermarkt is mogelijk. De stichting heeft hiervoor een exclusief contract gesloten met het in Tilburg gevestigde bedrijf Best Korthout.

Wij-Vervoer Oisterwijk (WVO)

 ParelcaBs

Doelgroepen:
  • Inwoners met mobiliteitsproblemen, die niet geïndiceerd zijn, kunnen gebruik maken van het vrijwilligersvervoer .
Doelgroepen (met indicering):
  • Voor inwoners met een pasje van de Regiodeeltaxi;
  • Naar  de eerstelijnszorg  is er het just-in-time vervoer;
  • Ook een gewenste supermarkt of andere bestemming behoort tot de mogelijkheden.

Eigen bijdrage € 1,30. 

Eigen bijdrage € 1,50.
Te betalen contant aan de chauffeur.