Stichting Verbindend Vervoer
De menselijke maat in zorg gerelateerd vervoer!

Wie zijn we?

Stichting Verbindend Vervoer komt voort uit een burgerinitiatief voor zorg gerelateerd vervoer in  Oisterwijk. De oorsprong van de stichting ligt in het Gerard Horvers Huis (GHH), gelegen aan de Kerkstraat in Oisterwijk. Het vrijwilligersvervoer is van hieruit gegroeid. 

Mede als gevolg van de vergrijzing en het stijgen van de gemiddelde leeftijd was uitbreiding buiten het Gerard Horvers Huis noodzakelijk. Na uitgebreide evaluatie en onderzoeken kwam een tweetal zaken nadrukkelijk naar voren:
  1.  Inwoners met mobiliteitsproblemen hebben naast de menselijke maat in vervoer de behoefte aan diversiteit in vervoer;
  2. De groeiende behoefte aan vervoer in Oisterwijk is zonder professionele ondersteuning niet meer op te vangen.

Stichting Verbindend Vervoer heeft om die reden  gekozen voor een combinatie en samenwerking van vrijwilligersvervoer en professionele ondersteuning en creëert hiermee de verbinding tussen : 

  • Gemeentelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijk betrokken vrijwilligers;
  • Inwoners en hun 1e lijn gezondheidszorg;
  • Inwoners en hun gewenste bestemming;
  • Maatschappelijke organisaties en onze stichting 
  • Inwoners van Oisterwijk en wijkbewoners in het bijzonder;
  • Vrijwilligers en professionals in mobiliteit.

Het bestuur

Jan van Ganzewinkel

Jan van Ganzewinkel

Positie Voorzitter

Komt oorspronkelijk uit Tilburg en kwam in 2009 via Berkel - Enschot naar Oisterwijk. Kwam via de gemeente in aanraking met vrijwilligerswerk in Oisterwijk. Werkte aan diverse burgerinitiatieven, met name op het gebied van mobiliteit voor ouderen. Voor bezoekers van het Gerard Horvers Huis, het Wij-Vervoer Oisterwijk (WVO), en tenslotte de stichting verbindend vervoer (SVV). haalt veel energie uit deze maatschappelijke taak, kan dit inwoners aanbevelen omdat het zoveel voldoening geeft.

Joke Caspanni

Joke Caspanni

Positie Secretaris

Initiatiefneemster van het Inlooppunt Oisterwijk en het Gerard Horvershuis. Sinds 1973 sociaal maatschappelijk actief in Oisterwijk, met speciale aandacht voor ouderenzorg.

Sjef van de Wiel

Sjef van de Wiel

Positie Penningmeester

Ik zet mij graag in om te zorgen dat het Verbindend Vervoer in Oisterwijk een blijvende factor zal zijn in het vervoer van ouderen. Ik hoop daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van veelal alleenstaande ouderen.

Hans Jägers

Hans Jägers

Positie Vice-voorzitter

Ik ben bestuurlijk actief rond inwonersinitiatieven in Brabant en Limburg. Al vele jaren heeft dit onderwerp mijn belangstelling omdat ik geloof in de kracht van de samenleving om zorgzame gemeenschappen te creëren. Het inwonersinitiatief ‘Verbindend Vervoer’ is een voorbeeld van een krachtdadig antwoord op het bestrijden van eenzaamheid.

Piet Gelden

Piet Gelden

Positie bestuurslid met specifieke aandacht voor Moergestel

Piet Gelden vertegenwoordigt Moergestel in het bestuur namens Buurtgenoten en Seniorenvereniging Moergestel.

Coördinatoren en Adviseurs

Het bestuur van de Stichting Verbindend Vervoer voert haar werkzaamheden uit met steun van diverse coördinatoren en adviseurs. 

Hans Ausma: 

logistieke coördinator en adviseur ParelcaBs/VVO

Pablo Vos: 

IT coördinator/ adviseur informatietechnologie

Trees Verhoeven:  

Coördinatie en planning WVO Moergestel

Anita Visser:

Coördinatie en planning Buddy-vervoer GHH

Ria Oostdijk:  

Coördinatie en planning WVO Oisterwijk

Jochem van de Sande: 

Onderhoud website SVV