Stichting Verbindend Vervoer
De menselijke maat in zorg gerelateerd vervoer!

Wie zijn we?

Stichting Verbindend Vervoer komt voort uit een burgerinitiatief voor zorg gerelateerd vervoer in  Oisterwijk. De oorsprong van de stichting ligt in het Gerard Horvers Huis (GHH), gelegen aan de Kerkstraat in Oisterwijk. Het vrijwilligersvervoer is van hieruit gegroeid. 

Mede als gevolg van de vergrijzing en het stijgen van de gemiddelde leeftijd was uitbreiding buiten het Gerard Horvers Huis noodzakelijk. Na uitgebreide evaluatie en onderzoeken kwam een tweetal zaken nadrukkelijk naar voren:
  1.  Inwoners met mobiliteitsproblemen hebben naast de menselijke maat in vervoer de behoefte aan diversiteit in vervoer;
  2. De groeiende behoefte aan vervoer in Oisterwijk is zonder professionele ondersteuning niet meer op te vangen.

Stichting Verbindend Vervoer heeft om die reden  gekozen voor een combinatie en samenwerking van vrijwilligersvervoer en professionele ondersteuning en creëert hiermee de verbinding tussen : 

  • Gemeentelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijk betrokken vrijwilligers;
  • Inwoners en hun 1e lijn gezondheidszorg;
  • Inwoners en hun gewenste bestemming;
  • Maatschappelijke organisaties en onze stichting 
  • Inwoners van Oisterwijk en wijkbewoners in het bijzonder;
  • Vrijwilligers en professionals in mobiliteit.

Coördinatoren en Adviseurs

Het bestuur van de Stichting Verbindend Vervoer voert haar werkzaamheden uit met steun van diverse coördinatoren en adviseurs. 

Hans Ausma: 

logistieke coördinator en adviseur ParelcaBs/VVO

Pablo Vos: 

IT coördinator/ adviseur informatietechnologie

Trees Verhoeven:  

Coördinatie en planning WVO Moergestel

Elly van den Meijdenberg

Coördinatie en planning Wij-vervoer GHH/De Inloop


Het bestuur

Jan van Ganzewinkel

Jan van Ganzewinkel

Positie Voorzitter VVO

Over Heden

Titel

Hans Jägers

Hans Jägers

Positie Vice-voorzitter

Over

Joke Caspanni

Joke Caspanni

Positie Bestuurslid

Over Al vele jaren betrokken bij maatschappelijke projecten ter onder steuning van ouderen in Oisterwijk

Sjef van de Wiel

Sjef van de Wiel

Positie Penningmeester

Over Financieel ondersteuner bij verschillende organisatie

Piet Gelden

Piet Gelden

Positie Bestuurslid

Over Woonachtig in Moergestel